Academic

Books

עברית אינטרנטית, 2011. בשיתוף עם אילן גונן. ירושלים: הוצאת כתר. סדרת עברית מודרנית בעריכת רוביק רוזנטל

Papers

.החבר/ה הרובוט/ית הבא/ה שלך. (אוקטובר, 2021). אפקה – כתב עת להנדסה ומדע, גיליון שלישי, עמ’ 47-51

It is Canon because THEY say so: an Anti-Review (of the Posthuman Studies Reader). (2021). Journal of Posthuman Studies Vol 5(1): 101-104.

פוסט-אנושי. לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה. סוציולוגיה ישראלית, כרך כא, חוברת 2, תשפ”א, אפריל 2021, עמ’ 341-2

פוסטהומניזם: פרומתאוס ונקמת הדקונסטרוקציה. (חורף 2018). תיאוריה וביקורת 50: 219-236

Carmel Vaisman, Ilan Gonen, and Yuval Pinter. (2018). “Nonhuman Language Agents in Self-Regulated Collaborative Communities: Comparing Hebrew Wikipedia with Hebrew Facebook“, Discourse, Context & Media 21C: 10-17.

Vaisman, C. L. (2016). Pretty in Pink vs. Pretty in Black: Blogs as Gendered Avatars. Visual Communication 15 (3):293-315.

Vaisman, C.L. (2014) Beautiful script, cute spelling and glamorous words: Doing girlhood through language playfulness on Israeli blogs. Language & Communication 34: 69-80.

Lachover, E. and Vaisman C. (2014). Jewish-Israeli Girls Online Discourse about International Women’s Day:  Post-Feminism or “Feminist Insensibility”? Journal of Children and Media, Volume 8 Issue 2. Available online as of 3 May 2013.

“So Fun, Muy Kef: Lexical Glocalization in Israeli Girls’ Blogs”, Israel Studies in Language and Society 4 (1), 2011. Download.

השידור הציבורי פוגש את ההסתדרות המקוונת: תפקידם והשפעתם של בלוגים פוליטיים בישראל. (2009). מגמות 46(1):222-253

Design & Play: Weblog Genres of Adolescent Girls in Israel“, Reconstruction: Studies in Contemporary Culture 6.4. (Special issue on Blogging, November 2006).

יומני היקר. (2005). פנים 33: 23-29

של מי הבלוג הזה לעזאזל. (2004). פנים 30: 46-54

Book Chapters

“Metaphoric Meltdowns: Debates over the Meaning of Blogging on Israblog”, in Markham, A. N. and Tiidenberg, K. (Eds.). Metaphors of Internet: Ways of Being in The Age of Ubiquity . (2020). Peter Lang. pp.203-214. Download pre-print copy of the chapter.

תעשיית העיצובים: משחקי יצרנות דיגיטלית בבלוגים של נערות ישראליות. (2017). בתוך ברויאר-גארב, ר., אולמרט, ד., קזין, א. ותירוש, י. (עורכות). קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק. ירושלים: וון ליר והקיבוץ המאוחר. עמ’ 330-354

מדריך הטרמפיסט לעידן הפוסט אנושי. (2016). בתוך: עתריה, י. ושלו, ע. (עורכים). העידן הפוסט אנושי: בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית. חיפה: פרדס

יפה בורוד ויפה בשחור: קהילות המבוססות על ביצוע זהויות מגדר בבלוגים ישראלים. (2015). בתוך: לב און, ע. (עורך). קהילות מקוונות. תל אביב: רסלינג

“The Designs Industry: Israeli Tween Girls Play with Production and Power on Blogs” (2014). In: Bennett, A. and Robards, B. (eds.) Mediated Youth Cultures: The Internet, Belonging and New Cultural Configurations. Palgrave Macmillan. Pp. 95-113.

“Performing Girlhood through Typographic play in Hebrew Blogs” in: Thurlow, C. and Mroczek, K. (eds.) Digital Discourse: Language in the New Media. Oxford Series in Sociolinguistics, 2011. Download pre print version.

“Blogging as Public Property Media: Defining the Roles and Assessing the Influence of Political Blogging in Israel” in: Russell A. and Echchaibi, N. (eds.) International Blogging. New York: Peter Lang, 2009. pp.111-132. Download.

Conference Papers

“From emoji to brain-computer interfaces: is language posthuman?” Unthinking Language – Paths towards Posthumanist Understandings of Human Interaction, March 24 – March 26, 2022, Europa-Universität Viadrina, Germany. Watch video.

“Transcendence by Cannibalization of Materiality:  Memory and Self between Science and Science Fiction”, Keynote at The 6th International Symposium on the Poetics of Science Fiction, Re: Collections – Memory, history, and Mindscape in Science fiction. Tel Aviv University, 18 March 2019. Watch video.

“Zombie Metaphors: a Critique of Algorithmic Autonomy Discourses”, talk given at The 10th Beyond Humanism Conference, 18-21 July 2018, Wroclaw Poland. Watch video.

“Living as information in cyber (soul) space”, talk given at Visualizing the Soul: The 31st Annual International Workshop on the History and Philosophy of Science, Tel Aviv and Jerusalem 5-8 November 2017. Watch video.

“Hypermateriality and Authenticity: the smartphone as a religious ritual object”, paper given as part of Religious Networked Publics panel at IR18, The Annual conference of the Association of Internet Researchers (AoIR), Tartu, Estonia, 20 October 2017.

“Big Brother, Cute Cat & The Posthuman Condition: An Interface Theory”, paper presented at the 9th Beyond Humanism conference, 18-22 July 2017 John Cabot University, Rome. Watch video

Asta Zelenskauiskate and Carmel Vaisman “Mediated Conversation as Smuggling: Playing with Communication Rules”. Paper presented at IR17, The Annual conference of the Association of Internet Researchers (AoIR), Berlin, Germany, 6 October 2016.

“War is Peace, Slavery is Freedom, Dystopia is Utopia: on Control and Communication 1948/1984”. Paper presented at CONTROL, The 2016 conference of SLSAeu. Stockholm University, Sweden, 14-17 June 2016.

“Forget What You Know about Disability: How Cyborg and Transhuman discourses reconfigure Disability. Paper presented at Theorizing the Web conference, New York, 16 April 2016. Watch Video

“Forget What You Know about Disability”: A Critical Trans-/Posthuman Reading of Emergent Disability Discourses. Paper Presented at The 7th Beyond Humanism Conference: From Humanism to Post and Trans Humanism, Ewha Women’s University, Seoul, S. Korea, 17 September 2015.  Watch video.

Carmel Vaisman, Ilan Gonen and Yuval Pinter, “Language ideologies and policing in self-regulated collaborative communities: Comparing Hebrew Wikipedia with Hebrew Facebook. Paper presented at The 6th Language in The Media Conference, 7 September 2015, University of Hamburg, Germany.

“Do Zombies dream of digital vampires?” Paper presented at the 2nd Science Fiction Research Symposium, Tel Aviv University, June 9th 2015. Watch Video.

“Framing digital rituals: Constructing the Sacred between tourism and Gamification”, The 7th Israeli Conference for the Study of Religion and Contemporary Spiritualities, 3 May, 2015, Tel Aviv University.

“Posthumanism as a Sensibility: Veganism and Childfree Discourses on the Israeli Web”. Paper presented at POSTHUMAN POLITICS – 6th Beyond Humanism Conference, Mytilini, Greece, 27 September 2014. Watch video

Carmel Vaisman, Ilan Gonen and Yuval Pinter, “Language Ideologies in Collaborative Communities: The Cases of Hebrew Wikipedia and the Facebook Interface Hebrew Translators”. Paper presented at the international conference on Internet Language: Communication in a Global World, 27 June 2014, University of Minho, Braga Portugal. Watch video.

“What do Trolls Feed on? Ethnography of Disruptive Discourse”. Paper presented at The Annual meeting of the Israeli Communication Association, 9 April 2014. Watch video (Hebrew).

“The Visual (Re)Presentation of Self across Social Platforms: Revisiting Mediated Embodiment as Interaction”, paper presented at IR13, Annual conference of the Association of Internet Researchers (AoIR), Manchester UK, 27 October 2012.

“The Designs Industry”: Israeli tween girls play with production and power on blogs“, paper presented at Girls and Digital Culture: Transnational Perspectives, 14 September 2012, King’s College, London UK.

llan Gonen, Carmel L. Vaisman and Yuval Pinter. “Language Ideologies in open non hierarchical communities: comparing Hebrew Wikipedia and the Facebook translation project in Hebrew”. Paper presented at the Israeli Association for the Study of Language and Society Annual Conference, June 2012, Open University, Ra’anana. Watch video (Hebrew).

“Beautiful Script, Cute Spelling and Glamorous Words: Doing Girlhood through Language Playfulness on Israeli Blogs”, paper presented at The Annual meeting of the International Communication Association (ICA), 27 May 2012.

Susan Herring, Inna Kouper, Daniel O. Kutz, Carmel L. Vaisman & Guo Zhang. “Linguistic creativity online: A cross-cultural study of special internet language varieties” paper presented at the Pragmatic Festival, 20 April 2012, Indiana university. Watch video.

“Blogs as Avatars: Doing (and undoing) Girlhood through New Media Literacies”, IR12, Annual conference of the Association of Internet Researchers (AoIR), Seattle, 12 October 2011. Watch video.

“Girls do Digital Culture: Gender, Language and Playfulness on Blogs” (closing keynote),On Being a Girl : Academic Conference, 6 June 2010, Bat-Yam, Israel.

“From Gothic Novels to Gothic Blogs: Performing the Mundane through Gothic Narrative and Iconography Online”, Western Canons in the digital Era International Research Workshop, 2 June 2010, Tel Aviv University. Watch video.

“Bloggers as Opinion Leaders: Ethnography of Influencing Networked Publics”, Israeli Communication Association Conference, 25 March 2010, IDC (Inter-Disciplinary Center), Herzeliya.

“Doctor Blog: Blogged Fieldnotes as Performance”,  The 4th Israeli Conference for Qualitative Research, 17 February 2010, Ben Gurion University, Beer Sheva.

“Code is Cue: Blogging as Solo Performance”, Commemorative panel in honor of the late Professor Brenda Danet,  IR10, Annual conference of the Association of Internet Researchers (AoIR), Milwaukee,  10 October 2009.  Watch video.

“Bloggers as Opinion Leaders: Ethnography of Influencing Networked Publics”, IR10, Annual conference of the Association of Internet Researchers (AoIR), Milwaukee,  10 October 2009.  Watch video.

“Performing Subculture through Orthography: Gender and Language on Hebrew-Language Adolescent Blogs“, Language in the New Media Conference, 4 September 2009, University of Washington, Seattle.

“The Fakatsa and the Freak: Performance of Feminine Stereotypes on Israeli Girls’ Blogs”, Israeli Communication Association Conference, 5 April 2009, Emek-Izrael Academic College.

“The Medium is the Message: Internet as a tool for the Expansion of Consciousness”,The First Israeli Conference for the Study of Contemporary Spiritualities, 23 March 2009, University of Haifa. Watch video (Hebrew).

“Subjective Privacy: Youth’s Privacy Strategies for Online Public Spaces”, Psychology Online Conference: Israeli Psychology Association, 19 June 2008, IDC (Inter-Disciplinary Center), Herzeliya.

“Writing, Design and Performance on Israeli Girls’ Blogs”, The Annual Conference for Internet Research Students, Netvision Institute for Internet Studies, 27 May 2008, Tel Aviv University.

“Public Media Meets the Online Workers’ Union: The Roles and Influence of Political Blogs in Israel”, Israeli Communication Association conference, 13 April 2008, College of Management, Tel Aviv. Watch video (Hebrew).

“Second Sex: Feminine and Masculine Representations of Sexuality on Second Life”, Fantasy and Science Fiction in the Third Millennium Academic Conference, 19 March 2008, Bar Ilan University.

“The Performance of Gender Identity among Israeli Girls on Blogs”, Israeli Sociological Society Conference, 15 February 2007, University of Haifa.

“Introduction to Fakatsit: an Israeli Girls original Digital Language”, Israeli Association for the Study of Language and Society Conference, 2006, Open University, Ra’anana. (Co-presented with Ilan Gonen).

“I Blog therefore I Am: Writing, Design and Play as blogging practices”, The 1st National Conference of Internet Research Students, 14 November 2006, Bar Ilan University.

“The Language of the Fakatsa on Blogs”, Israeli Association for the Study of Language and Society Conference, 2005, Bar Ilan University.

“Israblog: Characteristic of an Israeli Virtual Community”, Communicating: A Student Research Conference, 12 December 2004, University of Haifa.

Invited Lectures

Language & Technology: Which Posthuman turn?” lecture given at the EU working group on language ideologies in the human-machine era on 9/12/22

האם אפשר “לתקן” את ההומניזם מבלי לשנות את האדם? הרצאות שפינוזה | פוסט וטרנס הומניזם, מכון ון ליר, 6.6.22, לצפייה

“The Future is The Past: Posthumanism & Archeology”, Lecture given at XYTZ Material Investigations, Beit Binyamini, Tel Aviv, 16.10.20. Watch video (Hebrew).

“Life on screen or The Zoomification of life” talk given at Drexel University’s Virtual Global Exchange series, 21/5/20, in tandem with Dr. Asta Zelenkauskaite’s talk on #cancelledduetocovid19 from a ritual perspective. Watch here.

“Big Brother as Cute Cat” Talk given at Technologies Out of Control? Israeli Open University Symposium, 6/9/17, Ra’anana. Watch video (Hebrew).

“War is Peace, Ignorance is Strength, Dystopia is Utopia: from the Big Brother to the Cute Cat”. Talk given at Don Ihde’s Hebrew translation book launch of Postphenomenology and Technoscience, Tel Aviv University, 10 January 2017.

“Anti Life as Life in the Posthuman Era”. Talk given at the Heads of Schools Forum in the Humanities, Tel Aviv University, 28 December 2016. Watch (Hebrew).

“Living as information in the media: New Media as Posthuman spaces”. Lecture given at the Digital Media and CMC Program in University of Lower Silesia in Wroclaw, Poland, 10 October 2016. Watch video.

“Cyborgs: between divinity and disability” HIT graduate program colloquium, 10 November 2015. Watch (Hebrew)

“Captcha, Fakatsa and Memes: A Turing Test of the Digital Discourse”, given both at Tel Aviv University’s Science Night Fair activities and ICON Festival for Fantasy, Imagination and the Future, October 2012. Watch the Icon presentation video (HEB).

“Do Not Feed The Trolls! Countering the Discourse Patterns of Online Harassment”, Department of Anthropology, Vienna University, 22 June 2011.

“Free Hugs, Flashmobs and Smart Mobbing: Utilizing Meme Power for Social Action”, The Institute of Theater, Cinema and Media Studies, Vienna University, 21 June 2011.

“The Discourse Patterns of Online Harassment and Abuse”, Haifa Center for Law and Technology, University of Haifa, 12 May 2011. Watch video in Hebrew.

“Ethnography of the Fakatsa: Identity, Stereotype and Simulacra”, Critical Network Society Seminar, 4 May 2010, Lester and Sally Entin Faculty of Humanities, Tel Aviv University. Watch video (Hebrew).

“Bloggers as Early Adopters of Public Opinion: Ethnography of Influencing Networked Publics”, Internet Research Group graduate lecture series, Department of Journalism and Communication Studies, University of Vienna, February 4th, 2010.

“Performing the Mundane: Gender, Language and Play in Blogs of Israeli teenage girls”, iSchool Research Conversation, University of Washington in Seattle, October 5th, 2009.

“Lessons from Three Third World Women’s Web Encounter Stories” (Virtual Presentation via YouTube-in Hebrew), A Website of Her Own: The Internet as a Platform for a Feminist Revolution, Israeli Association for Feminist and Gender Studies, 14 June 2009, Bar Ilan University.

Doctoral dissertation

“Israeli Girls and Digital Subcultures: Gender, Language and Playfulness on Blogs”, Doctoral dissertation, Hebrew University of Jerusalem, September 2010. Download (Hebrew). *Download English Summary.

*Visit “Doctor Blog” (Hebrew) – the archive of the real time interactive field-notes within the researched community.

*Watch Appendix 2 – a video collage of girls’ interviews.

%d bloggers like this: